คณะครูและน้องๆนักเรียนอนุบาลการุณย์ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์

575194_252182638241789_987011829_n

 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ได้ดูการเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และสัตว์เลี้ยงต่างๆ การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย น้องๆได้ความรู้และรอยยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

น้องๆนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์ “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

1920072_604392982983294_1360463843_n1897017_604390472983545_45416770_n 1896905_604390869650172_946411577_n 1798884_604389819650277_787469670_n

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิยา (ตี่มิ้ง)   ได้พาน้องๆเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

น้องๆนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์ “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิยา (ตี่มิ้ง)   ได้พาน้องๆเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

         วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

1897017_604390472983545_45416770_n 1798884_604389819650277_787469670_n 1779283_604390099650249_543359185_n

คณะครูและน้องๆนักเรียนอนุบาลการุณย์ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ได้ดูการเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และสัตว์เลี้ยงต่างๆ การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย น้องๆได้ความรู้และรอยยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

575194_252182638241789_987011829_n 68319_252182721575114_752603866_n

อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ อ.แม่สอด

DSCN5917

       เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ท่านรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์ คณะสื่อมวลชน ประจำกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานคุมประพฤติในพื้นที่อ.แม่สอด และ อ.พบพระ จังหวัดตาก และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ณ ไร่มณีทิพย์ โดยมี อสค.อำเภอแม่สอด และ อสค.อำพร มณีสาร ให้การต้อนรับ

กิจกรรมปลูกข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

20150225-230656-001

         กิจกรรมปลูกข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สอด ร่วมปลูกข้าว (ดำนา) เพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน

         วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายของจังหวัดตาก คือธรรมชาติ ตามโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เพื่อพลิกฟื้นคืนข้าวทิพย์ถิ่นแม่ตาว ณ ไร่มณีทิพย์ (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอแม่สอด) หมู่ ๒ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนนายอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรม