กิจกรรมปลูกข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

20150225-230656-001

         กิจกรรมปลูกข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สอด ร่วมปลูกข้าว (ดำนา) เพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน

         วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายของจังหวัดตาก คือธรรมชาติ ตามโครงการคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม คืนคนตาก เพื่อพลิกฟื้นคืนข้าวทิพย์ถิ่นแม่ตาว ณ ไร่มณีทิพย์ (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอแม่สอด) หมู่ ๒ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนนายอำเภอแม่สอด นายปรีชา ใจเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรม

Bookmark the permalink.