อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ อ.แม่สอด

DSCN5917

       เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ท่านรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์ คณะสื่อมวลชน ประจำกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานคุมประพฤติในพื้นที่อ.แม่สอด และ อ.พบพระ จังหวัดตาก และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ณ ไร่มณีทิพย์ โดยมี อสค.อำเภอแม่สอด และ อสค.อำพร มณีสาร ให้การต้อนรับ

Bookmark the permalink.