น้องๆนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์ “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิยา (ตี่มิ้ง)   ได้พาน้องๆเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

         วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

1897017_604390472983545_45416770_n 1798884_604389819650277_787469670_n 1779283_604390099650249_543359185_n

Bookmark the permalink.