น้องๆนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์ “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

1920072_604392982983294_1360463843_n1897017_604390472983545_45416770_n 1896905_604390869650172_946411577_n 1798884_604389819650277_787469670_n

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษฏร์วิยา (ตี่มิ้ง)   ได้พาน้องๆเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑-๓ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Bookmark the permalink.