คณะครูและน้องๆนักเรียนอนุบาลการุณย์ทัศนศึกษาไร่มณีทิพย์

575194_252182638241789_987011829_n

 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะครูและน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้พาน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่มณีทิพย์ เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ได้ดูการเลี้ยงเป็ด ไก่ หมู และสัตว์เลี้ยงต่างๆ การดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย น้องๆได้ความรู้และรอยยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

Bookmark the permalink.