ความเป็นมา

Raimaneethip-25

         ไร่มณีทิพย์  ตั้งบ้านเลขที่ 489 หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 081-888-3799,081-379-0956 บนเนื้อที่ 24 ไร่ 180 ตรางวา เป็นพื้นที่ลุ่ม ใช้ทำนาปลูกข้าว ถั่วเหลือง และ อ้อย ตามฤดูกาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ได้น้อมนำ พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติในการพัฒนาที่ดินทำกิน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

         โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน  ไร่มณีทิพย์เป็นไร่นาสวนผสม แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน เป็นที่อยู่อาศัย, พื้นที่ทำนา, ปลูกพืช, และเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นการอยู่ร่วมกัน ระหว่าง มนุษย์, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม อยู่ด้วยกันได้และเกื้อกลูกันมีประโยชน์ร่วมกัน

         เนื่องด้วยในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในมงคลวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นราชกุศลในการทำความดีเพื่อในหลวงและแผ่นดิน

 

KNRaimaneethip

 

ไร่มณีทิพย์  ตั้งบ้านเลขที่ 489 หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

                          www.raimaneethip.com

                          โทร.055-542-668 

                           มือถือ  081-888-3799,081-379-0956 

 

เขตติดต่อ

      ทิศเหนื่อ เทศบาลนครแม่สอด

      ทิศใต้ เทศบาลตำบลแม่กุ

      ทิศตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

      ทิศตะวันตก เทศบาลตำบลท่าสายลวด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น